Khoa Cơ bản gồm 3 bộ môn: Bộ môn Toán, Bộ môn Tin học và Bộ môn Khoa học máy tính và dữ liệu. Hiện nay có 16 cán bộ giảng viên bao gồm:  08 tiến sĩ, 07 thạc sĩ(trong đó có 06 nghiên cứu sinh) và 01 cử nhân.

Bộ môn Toán
1. TS GVC Phùng Duy Quang – Trưởng BM Toán Ngành Toán – Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê
2. TS Nguyễn Văn Minh Ngành Toán – Chuyên ngành Toán giải tích
3. TS GVC Hà Thị Thu Hiền Ngành Toán – Chuyên ngành Đại số tuyến tính
4. TS Nguyễn Dương Nguyễn Ngành Toán – Chuyên ngành Toán ứng dụng
5. TS GVC Lâm Văn Sơn Ngành Kinh tế học – Chuyên ngành Toán Kinh tế
6. ThS NCS Phan Thị Hương Ngành Toán – Chuyên ngành Phương trình vi phân và đạo hàm riêng
7. ThS NCS Vũ Thị Hương Sắc Ngành Kinh tế học – chuyên ngành Toán kinh tế
8. ThS NCS Phạm Ngọc Mai Ngành Toán – Chuyên ngành Toán giải tích
9. ThS NCS Nguyễn Hữu Thịnh Ngành Kinh tế học – Chuyên ngành Toán kinh tế
Bộ môn Tin
10. ThS GVC Tô Thị Hải Yến – Trưởng BM Tin Ngành Toán tin – Chuyên ngành Đảm bảo toán học cho các hệ thống tính toán
11. TS GVC Phùng Thị Thu Hiền Ngành Toán tin – Chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học
11 ThS GVC Trần Phương Chi Ngành Toán tin – Chuyên ngành Đảm bảo toán học cho các hệ thống tính toán
12 ThS Lê Thanh Nguyệt Ngành Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Xử lý thông tin và truyền thông


Bộ môn Khoa học máy tính và dữ liệu

13. ThS NCS Trần Thị Thu NgânNgành Tin – Chuyên ngành Tin học

14.TS Đoàn Quang HưngNgành Tin – Chuyên ngành Công nghệ thông tin

15. ThS NCS Trần Trọng HuyNgành Toán tin – Chuyên ngành Toán tin ứng dụng

Thư ký Khoa

16. Nguyễn Chúc Mai