LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: PHẠM NGỌC MAI                        Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 10/06/1981                Nơi sinh: Thanh Hóa

Quê quán: Thanh Hóa                                       Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ                        Năm, nước nhận học vị: 2004, CH Pháp

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Cơ Bản – Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 6 – Ngõ 251 – Chùa Bộc – Hà Nội

Điện thoại liên hệ DĐ: 0916831468

Email: phamngocmai@ftu.edu.vn

 

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 2. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Hà Nội

Ngành học: Toán – sư phạm

Nước đào tạo: Việt Nam

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt                    Năm tốt nghiệp: 2003

 

 1. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Toán giải tích        Năm cấp bằng: 2004

Nơi đào tạo: Trường Đại học Paris Orsay

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Pháp                   Năm cấp bằng: 2004

Tên luận văn: Hệ động lực phức của ánh xạ chỉnh hình.

 

 1. Ngoại ngữ:
 2. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Thành thạo
 3. Tiếng Pháp Mức độ sử dụng: Đọc hiểu tài liệu

 

 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 2012 đến nay Khoa Cơ Bản – Đại học Ngoại Thương Hà Nội Giảng dạy các môn học:

 

–         Toán Cao Cấp 1 (Giải tích)

–         Toán Cao Cấp 2 (Đại số)

–         Xác Suất Thống Kê

–         Toán cao cấp

 

 1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài nghiên cứu Năm bắt đầu/ Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1
 1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 Hướng siêu việt của ánh xạ chỉnh hình 2016 Kỷ yếu hội nghị khoa học Khoa Cơ bản
2 Hướng siêu việt của đường cong Brody 2017 Kỷ yếu hội nghị khoa học Khoa Cơ bản
3 Singular Directions of Brody Curves 2019 The Journal of Geometric Analysis