TIN TỨC

Đội tuyển Olympic Toán Trường Đại học Ngoại thương -CS1 đạt...

Từ ngày 07/04/2024 đến ngày 13/04/2024, đội tuyển Olympic Toán Sinh viên Trường Đại học Ngoại...

ĐÀO TẠO

Giới thiệu Chương trình tuyển sinh sau đại học FTU 2022

1. Giới thiệu chương trình đào tạo sau đại học FTU 2022 2. Thư ngỏ Sau đại học 2022 3. Cảm Nhận của học viên/NCS https://www.youtube.com/watch?v=B10d1a3E5qs 4. Trường...

GIẢNG DẠY

SINH VIÊN

HỢP TÁC

GIỚI THIỆU

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA HỌC MÁY TÍNH...

HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ngày 22/02/24 Hội đồng thẩm định đã họp và thông qua Chương trình đào tạo Khoa...

Quyết định về việc tổ chức lại các Bộ môn trực thuộc Khoa

Ngày 01/02/2024 Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đã ký Quyết định số 329/QĐ- ĐHNT, quyết định tổ...

Nghị quyết về việc đổi tên Khoa Cơ bản

Ngày 01/02/2024 Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Ngoại thương, PGS, TS Lê Thị Thu Thuỷ đã ký Nghị quyết số 05/NQ-HĐT, quyết...

Giới thiệu môn học mới: Toán, xác suất và thống kê trong kinh...

Giới thiệu môn học mới:  Toán, xác suất và thống kê trong kinh tế (Mathematics, Probability and Statistics in Economics) Toán, xác suất và thống...

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG 2022

Đề thi giải tích 2022 Đáp án giải tích 2022 Đề thi đại số 2022 Đáp án đại số 2022