Ngày 01/02/2024 Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Ngoại thương, PGS, TS Lê Thị Thu Thuỷ đã ký Nghị quyết số 05/NQ-HĐT, quyết định đổi tên Khoa Cơ bản thành Khoa Công nghệ và Khoa học dữ liệu.