Ngày 01/02/2024 Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đã ký Quyết định số 329/QĐ- ĐHNT, quyết định tổ chức các Bộ môn thuộc Khoa Công nghệ và Khoa học dữ liệu thành 03 Bộ môn:

– Bộ môn Toán

– Bộ môn Tin

– Bộ môn Khoa học máy tính và dữ liệu