GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

1.Chức năng- nhiệm vụ

Tiền thân là Khoa Cơ bản, là một khoa chuyên môn có chức năng giảng dạy các môn học cho ngành Khoa học máy tính sẽ tuyển sinh vào năm học 2024-2025 và các môn học Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán, Toán kinh tế, Toán trong khoa học quản lý (giảng bằng tiếng Anh cho chương trình tiên tiến), Đại số và Giải tích trong kinh tế và kinh doanh (giảng bằng tiếng Anh cho chương trình tiên tiến), Tin học, Tin học ứng dụng, Hệ thống thông tin quản lý, cho tất cả các hệ được đào tạo tại trường. Đồng thời thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học theo lĩnh vực chuyên môn của Khoa và thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Nhà trường. Đội ngũ cán bộ giảng viên của Khoa hiện nay có 17 cán bộ giảng viên trong đó có 8 TS, 7 ThS (hiện nay có 6 NCS) và 1 Cử nhân

2. Thành tích đạt được

– Liên tục từ năm học 2008-2009 đến nay, Khoa luôn đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến cấp Trường, năm học 2011- 2012 Khoa được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thành tích xuất sắc của năm học.

– Khoa đã chủ trì thành công 3 đề tài cấp Bộ Giáo dục và đào tạo (xếp loại tốt), 1 đề tài cấp tỉnh (xếp loại xuất sắc), 6 đề tài cấp Trường (xếp loại khá trở lên), có 9 bài báo ISI/Scopus và 12 bài báo quốc tế khác, đã xuất bản được 6 giáo trình và tài liệu tham khảo.

– Đội tuyển Olympic Toán của Nhà trường từ năm 2010 đến nay luôn xếp vào top 5 các Trường Đại học, Cao đẳng tham gia Kỳ thi. Đội tuyển MOSWC và Olympic Tin học hàng năm luôn giành thứ hạng cao trên toàn quốc, đặc biệt năm 2015 Đội tuyển MOSWC của Nhà trường giành 2 giải nhất cấp quốc gia và 1 huy chương đồng quốc tế. Thành tích này góp phần tô thắm thêm truyền thống và thương hiệu của Trường Đại học Ngoại thương trên các sân chơi của sinh viên ở cấp quốc gia cũng như cấp quốc tế.

3. Cơ cấu tổ chức của Khoa

Stt Họ và tên giảng viên Chuyên ngành đào tạo
Ban chủ nhiệm khoa
ThS GVC Tô Thị Hải Yến – Phó Trưởng Khoa, phụ trách khoa
Bộ môn Toán
1. TS GVC Phùng Duy Quang – Trưởng BM Toán Ngành Toán – Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê
2. TS Nguyễn Văn Minh Ngành Toán – Chuyên ngành Toán giải tích
3. TS GVC Hà Thị Thu Hiền Ngành Toán – Chuyên ngành Đại số tuyến tính
4. TS Nguyễn Dương Nguyễn Ngành Toán – Chuyên ngành Toán ứng dụng
5. TS GVC Lâm Văn Sơn Ngành Kinh tế học – Chuyên ngành Toán Kinh tế
6. ThS NCS Phan Thị Hương Ngành Toán – Chuyên ngành Phương trình vi phân và đạo hàm riêng
7. ThS NCS Vũ Thị Hương Sắc Ngành Kinh tế học – chuyên ngành Toán kinh tế
8. ThS NCS Phạm Ngọc Mai Ngành Toán – Chuyên ngành Toán giải tích
9. ThS NCS Nguyễn Hữu Thịnh Ngành Kinh tế học – Chuyên ngành Toán kinh tế
Bộ môn Tin
10. ThS GVC Tô Thị Hải Yến – Trưởng BM Tin Ngành Toán tin – Chuyên ngành Đảm bảo toán học cho các hệ thống tính toán
11. TS GVC Phùng Thị Thu Hiền Ngành Toán tin – Chuyên ngành Cơ sở toán học cho tin học
12. ThS NCS Trần Thị Thu Ngân Ngành Tin – Chuyên ngành Tin học
13. TS Đoàn Quang Hưng Ngành Tin – Chuyên ngành Công nghệ thông tin
14. ThS NCS Trần Trọng Huy Ngành Toán tin – Chuyên ngành Toán tin ứng dụng
15. ThS GVC Trần Phương Chi Ngành Toán tin – Chuyên ngành Đảm bảo toán học cho các hệ thống tính toán
16. ThS GVC Lê Thanh Nguyệt Ngành Công nghệ thông tin – Chuyên ngành Xử lý thông tin và truyền thông
Thư ký Khoa
17. CN Nguyễn Chúc Mai Cán bộ hành chính – Thư ký khoa

4. Địa chỉ liên hệ

Khoa Coong nghệ và Khoa học dữ liệu: Phòng B201, Tầng 2 Nhà B, ĐH Ngoại thương, 91- Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Điện thoại: (04)38356800, số máy lẻ 2600.

Hotline: 098 8620010