LÝ LỊCH KHOA HỌC 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC:

Họ và tên:       PHAN THỊ HƯƠNG                                                Giới tính: Nữ

Ngày,  tháng, năm sinh: 05/01/1984                                            Nơi sinh: Hà nội

Quê quán: Xã Cam Thượng, huyện Ba Vì, TP Hà nội

Chức vụ, đơn vị công tác: Giảng viên bộ môn Toán, trường Đại học Ngoại Thương Hà nội

Chỗ ở riêng  hay địa chỉ liên lạc:

phòng 204B, B6 tập thể Nghĩa Tân, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, TP Hà nội

Điện thoại CQ                                     ĐTNR:        DĐ: 0977231470

E-mail:   phanhuong@ftu.edu.vn          Fax:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

  1. Trung học phổ thông (chuyên nghiệp):

Hệ đào tạo                   Thời gian đào tạo từ       /           đến       /          /

Nơi học ( trường, thành phố):

Ngành học:

  1. Đại học:

Hệ đào tạo Chính quy                         Thời gian đào tạo từ  09/2002  đến 06 /2006

Nơi học ( trường, thành phố): Đại học Sư phạm Hà nội

Ngành học: Sư phạm Toán học

Tên đồ án hoặc môn thi tốt nghiệp: Tính ổn định mũ và ổn định hóa mũ của hệ phương trình vi phân tuyến tính có trễ – Một cách tiếp cận bất đẳng thức ma trận

Ngày và nơi bảo vệ  tốt nghiệp 05/2006; Đại học Sư phạm Hà nội

Người Hướng dẫn : PGS. TS Lê Văn Hiện

  1. Thạc sĩ:

Thời gian đào tạo  từ      09  / 2006           đến    12/ 2008

Nơi học ( trường, thành phố): Đại học Sư phạm Hà nội

Ngành học: Toán Giải tích

Tền đề tài luận văn: Bài toán điều khiển tối ưu đối với các phương trình tiến hóa

Ngày và nơi bảo vệ luận văn Thạc sỹ: 26/11/2008

Người hướng dẫn: TS Phạm Triều Dương

  1. Trình độ ngoại ngữ ( biết ngoại ngữ gì, mức độ): Tiếng Anh; đọc hiểu tài liệu
  2. Học vị, học hàm, chức vụ kỹ thuật được chính thức cấp; số bằng, ngày và nơi cấp:

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC:

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
11/2007 đến nay Đại học Ngoại Thương Giảng dạy các môn Toán cao cấp, Lý thuyết xác suất và thống kê toán
  1. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ:
  2. Phân tích tác động của các nhân tố tới dao động tỷ giá và lạm phát của Việt Nam; Vương Thị Thảo Bình, Đỗ Văn Lâm, Phan Thị Hương; Hội nghị toán ứng dụng và tin học được tổ chức bởi Viện toán ứng dụng và tin học ĐH Bách Khoa Hà nội và Viện Toán học Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; 11/2016
  3. Xác suất phá sản trong mô hình bảo hiểm tổng quát có tác động của lãi suất với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc Markov; Phùng Duy Quang, Phan Thị Hương; Tạp chí khoa học và công nghệ Đại học Thái Nguyên; 08/2018.
  4. Xác suất phá sản trong mô hình bảo hiểm tổng quát có tác động của lãi suất với dãy biến ngẫu nhiên phụ thuộc Markov, Phùng Duy Quang, Phan Thị Hương; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên
  5. Hermite interpolation on algebraic curves in C2, Sciencedirect