LÝ LỊCH KHOA HỌC

 1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: VŨ THỊ HƯƠNG SẮC                        Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 21/04/1986                      Nơi sinh: Quảng Ninh

Quê quán: Quảng Ninh                                            Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Thạc sĩ

Chức vụ: Giảng viên

Đơn vị công tác: Khoa Cơ Bản – Đại học Ngoại Thương Hà Nội

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 45A/46/355 Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại liên hệ DĐ: 0978 952 671

Email: huongsac@ftu.edu.vn

 

 1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
 2. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học Quốc gia Hà Nội

Ngành học: Toán – sư phạm

Nước đào tạo: Việt Nam

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt              Năm tốt nghiệp: 2008

Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi

 

 1. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Xác suất Thống kê toán         Năm cấp bằng: 2014

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội

Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt              Năm cấp bằng: 2014

Tên luận văn: Ước lượng cho mô hình độ biến động ngẫu nhiên có bước nhảy.

Nghiên cứu sinh, ngành kinh tế

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh Tế Quốc Dân

 

 1. Ngoại ngữ:
 2. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Thành thạo
 3. Tiếng Pháp Mức độ sử dụng: Đọc hiểu tài liệu

 

 • QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
Từ 2009 đến nay Khoa Cơ Bản – Đại học Ngoại Thương Hà Nội Giảng dạy các môn học:

–         Toán Kinh Tế

–         Toán Cao Cấp

–         Xác Suất Thống Kê

–         Business Calculus

–         Business Algebra

–         Probability and Statistics

–         Calculus in management Sciences

 

 1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
 2. Giáo trình, sách tham khảo

Giáo trình toán cao cấp II, 2018, Phùng Duy Quang (chủ biên), Vũ Thị Hương Sắc, Nguyễn Dương Nguyễn,….

Giáo trình Xác suất và thống kê toán, 2017, Phùng Duy Quang (chủ biên), Vũ Thị Hương Sắc, Nguyễn Dương Nguyễn…

Ứng dụng toán tài chính trong giảng dạy tại trường đại học Ngoại Thương, đề tài NCKH cơ sở 2017, thành viên.

Đặc trưng tổ hợp của số mũ bão hòa và một số bất biến của số mũ thường đối với một lớp idean đơn thức không chứa bình phương, 2018, đề tài NCKH cơ sở 2018, thành viên.

Ứng dụng các mô hình toán học xác định việc thao túng báo cáo tài chính tại các công ty ở Việt Nam, đề tài NCKH cơ sở 2019, chủ nhiệm đề tài.

 1. Bài báo, tạp chí

Ứng dụng mô hình Beneish xác định gian lận báo cáo tài chính tại các công ty niêm yết ở Việt Nam, 2020, Vũ Thị Hương Sắc, tạp chí Tài chính.

Tác động của các tỷ số tài chính đến đo lường gian lận báo cáo tài chính, 2020, Vũ Thị Hương Sắc, Trần Quang Anh, tạp chí Tài chính.

Tiếng ồn trắng và ứng dụng trong tài chính, 2017, Vũ Thị Hương Sắc, tạp chí Công Thương.

Dự báo tăng trưởng GDP bình quân trên đầu người giai đoạn 2017-2020, 2017, Vũ Thị Hương Sắc, tạp chí Tài chính.