Th.S NCS Nguyễn Hữu Thịnh

LÝ LỊCH KHOA HỌC LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Nguyễn Hữu Thịnh                               Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 10/08/1990                      Nơi sinh: thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Quê quán: Đức Đồng, Đức Thọ, Hà...

Th.S Lê Thị Thanh Hoa

LÝ LỊCH KHOA HỌC LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: LÊ THỊ THANH HOA                         Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 24/05/1986                      Nơi sinh: Hạ Long – Quảng Ninh Quê quán: Đông Triều – Quảng Ninh                  ...

TS Hà Thị Thu Hiền

Ae LÝ LỊCH KHOA HỌC LÝ LỊCH SƠ LƯỢC   Họ và tên: Hà Thị Thu Hiền                          Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 15/09/1977            Nơi sinh: Phú Thọ Quê quán: Phú Thọ                                         Dân tộc: Kinh   Học...

Th.S Trần Anh Tài

LÝ LỊCH KHOA HỌC SƠ LƯỢC LÝ LỊCH: Họ và tên:                      TRẦN ANH TÀI                 Giới tính: Nam. Ngày, tháng, năm sinh: 20/09/1982                            Nơi sinh: Phù Mỹ – Bình Định. Quê quán:                       Phù Mỹ – Bình...

Th.S Vũ Tuấn Minh

LÝ LỊCH KHOA HỌC LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Vũ Tuấn Minh Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 05/12/1986 Nơi sinh: Hà Nội Quê quán: Phú Xuyên, Hà Nội Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất: Thạc...

Th.S Lê Thanh Nguyệt

LÝ LỊCH KHOA HỌC  LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Lê Thanh Nguyệt                      Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 06/11/1976                      Nơi sinh: Nghệ An Quê quán: Nghệ An                                                 Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất: Thạc...

Th.S Trần Thu Ngân

LÝ LỊCH KHOA HỌC  LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Trần Thị Thu Ngân                               Giới tính: Kinh Ngày, tháng, năm sinh: 05/08/1984                      Nơi sinh: Phú Thọ Quê quán: Phú Thọ                                                  Dân tộc: Kinh Học vị cao...

Th.S Trần Phương Chi

LÝ LỊCH KHOA HỌC  LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Trần Phương Chi                                   Giới tính: Nữ Ngày, tháng, năm sinh: 22/06/1976                      Nơi sinh: Thái Bình Quê quán: Thái Bình                                                Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất: Thạc...

Th.S NCS Trần Trọng Huy

LÝ LỊCH KHOA HỌC  LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: TRẦN TRỌNG HUY Giới tính: Nam Ngày, tháng, năm sinh: 25/09/1980 Nơi sinh: Nam Định Quê quán: Mỹ Thắng, Nam Định Dân tộc: Kinh Học vị cao nhất: Thạc sỹ Năm,...

TS Phùng Thị Thu Hiền

LÝ LỊCH KHOA HỌC  LÝ LỊCH SƠ LƯỢC Họ và tên: Phùng Thị Thu Hiền                             Giới tính: Kinh Ngày, tháng, năm sinh: 30/11/1972                      Nơi sinh: Nam định Quê quán: Vụ Bản, Nam định                                 Dân tộc:...

TIN MỚI NHẤT