HỘI NGHỊ KHOA HỌC KHOA CƠ BẢN 2022

Hội nghị được bắt đầu vào lúc 14h, ngày 22/06/2022, tại phòng Hội thảo Quốc tế A1001, Trường Đại học Ngoại thương. Hội nghị Khoa học năm nay được tổ chức được tổ chức vào...

Nghiên cứu khoa học

Nghiên cứu khoa học Trung bình hằng năm Khoa có khoảng 25 - 30 bài viết đăng kỷ yếu hội nghị Khoa học Khoa, 6 bài đăng tạp chí chuyên ngành, 2 bài báo...

TIN MỚI NHẤT