DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN

Khoa Cơ bản gồm 3 bộ môn: Bộ môn Toán, Bộ môn Tin học và Bộ môn Khoa học máy tính và dữ liệu. Hiện nay có 16 cán bộ giảng viên bao gồm:...

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG 2022

Đề thi giải tích 2022 Đáp án giải tích 2022 Đề thi đại số 2022 Đáp án đại số 2022

GIỚI THIỆU VỀ KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU 1.Chức năng- nhiệm vụ Tiền thân là Khoa Cơ bản, là một khoa chuyên môn có chức năng giảng dạy các môn học cho ngành Khoa...

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC DỮ...

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU Website: http://khoacoban.ftu.edu.vn/ http://cnkhdl.ftu.edu.vn/ Khoa Công nghệ và Khoa học dữ liệu, tiền thân là Khoa Cơ bản là đơn vị chuyên môn...

Giới thiệu môn học mới: Toán, xác suất và thống kê trong kinh...

Giới thiệu môn học mới:  Toán, xác suất và thống kê trong kinh tế (Mathematics, Probability and Statistics in Economics) Toán, xác suất và thống kê trong kinh tế - TOA108 (Mathematics, Probability and Statistics...

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHOA HỌC MÁY TÍNH...

HỌP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO Ngày 22/02/24 Hội đồng thẩm định đã họp và thông qua Chương trình đào tạo Khoa học máy tính và Dữ liệu trong kinh tế và...

Quyết định về việc tổ chức lại các Bộ môn trực thuộc Khoa

Ngày 01/02/2024 Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương, PGS, TS Bùi Anh Tuấn đã ký Quyết định số 329/QĐ- ĐHNT, quyết định tổ chức các Bộ môn thuộc Khoa Công nghệ và Khoa...

Nghị quyết về việc đổi tên Khoa Cơ bản

Ngày 01/02/2024 Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Ngoại thương, PGS, TS Lê Thị Thu Thuỷ đã ký Nghị quyết số 05/NQ-HĐT, quyết định đổi tên Khoa Cơ bản thành Khoa Công nghệ...

TIN MỚI NHẤT