GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU...

GIỚI THIỆU CHUNG CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN KHOA HỌC MÁY TÍNH VÀ DỮ LIỆU TRONG KINH TẾ - KINH Chương trình Cử nhân Khoa học Máy tính và Dữ liệu trong Kinh tế - Kinh...

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN OLYMPIC TOÁN CẤP TRƯỜNG 2022

Đề thi giải tích 2022 Đáp án giải tích 2022 Đề thi đại số 2022 Đáp án đại số 2022

HỘI NGHỊ KHOA HỌC KHOA CƠ BẢN 2022

Hội nghị được bắt đầu vào lúc 14h, ngày 22/06/2022, tại phòng Hội thảo Quốc tế A1001, Trường Đại học Ngoại thương. Hội nghị Khoa học năm nay được tổ chức được tổ chức vào...

Giới thiệu Chương trình tuyển sinh sau đại học FTU 2022

1. Giới thiệu chương trình đào tạo sau đại học FTU 2022 2. Thư ngỏ Sau đại học 2022 3. Cảm Nhận của học viên/NCS https://www.youtube.com/watch?v=B10d1a3E5qs 4. Trường Đại học Ngoại thương - Khoa Sau đại học -...

Đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Tin học 2021 – 2022

Thành lập đội tuyển tham dự kỳ thi Olympic Tin học sinh viên Việt nam lần 30 & Kỳ thi lập trình sinh viên quốc tế ACM/ICPC Việt Nam năm 2021 Thành phần đội tuyển: *...
Thành tích đội tuyển Olympic Tin 2021-2022

Thành tích sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic 2021-2022

Thành tích sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic 2021-2022 Thực hiện quyết định số 3156/QĐ-ĐHNT ngày  16 tháng 12 năm 2021, Bộ môn Tin học – Khoa Cơ Bản cử hai giảng viên...

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU

GIỚI THIỆU KHOA CÔNG NGHỆ VÀ KHOA HỌC DỮ LIỆU 1.Chức năng- nhiệm vụ Tiền thân là Khoa Cơ bản, là một khoa chuyên môn có chức năng giảng dạy các môn học cho ngành Khoa...

Giới thiệu môn học mới: Toán, xác suất và thống kê trong kinh...

Giới thiệu môn học mới:  Toán, xác suất và thống kê trong kinh tế (Mathematics, Probability and Statistics in Economics) Toán, xác suất và thống kê trong kinh tế - TOA108 (Mathematics, Probability and Statistics...

TIN MỚI NHẤT