GIẢNG DẠY

Khoa thực hiện nhiệm vụ chính là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Khoa hoàn thành tốt giảng dạy các môn toán và tin cho sinh viên trong các ngành đào tạo tại...

Giới thiệu Chương trình tuyển sinh sau đại học FTU 2022

1. Giới thiệu chương trình đào tạo sau đại học FTU 2022 2. Thư ngỏ Sau đại học 2022 3. Cảm Nhận của học viên/NCS https://www.youtube.com/watch?v=B10d1a3E5qs 4. Trường Đại học Ngoại thương - Khoa Sau đại học -...

TIN MỚI NHẤT