CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP VÀ TƯ VẤN XÉT TUYỂN
Khoa Công nghệ và Khoa học dữ liệu kết hợp với phòng Phòng Quản lý Đào tạo tổ chức chương trình “Định hướng nghề nghiệp và đăng ký xét tuyển cho thí sinh K63 ngành Khoa học máy tính.
Thời gian: 20h thứ 6 ngày 05/07/2024
Hình thức: Online trên nền tảng Zoom
Đối tượng tham dự: Các thí sinh trúng tuyển (có điều kiện) đợt 1 ngành Khoa học máy tính, chương trình đào tạo Khoa học máy tính và dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh
Thư mời khoa đã gửi đến hòm thư cá nhân của từng thí sinh.
Trân trọng kính mời các bạn thí sinh nhấn mã QA code trong thư mời và tham dự!