Giới thiệu môn học mới:  Toán, xác suất và thống kê trong kinh tế (Mathematics, Probability and Statistics in Economics)

Toán, xác suất và thống kê trong kinh tế – TOA108 (Mathematics, Probability and Statistics in Economics-TOAE108) là học phần bắt buộc cho sinh viên chuyên kinh tế chính trị quốc tế (Chương trình định hướng nghề nghiệp quốc tế) do Bộ môn Toán xây dựng và triển khai giảng dạy thành công cho Khoá 62, Kinh tế chính trị quốc tế học kỳ 1 năm học 2023-2024. Môn học này nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản thuộc nền tảng của toán cao cấp, xác suất thống kê trong kinh tế, bao gồm: Những nội dung cơ bản của Toán cao cấp ứng dụng trong kinh tế: ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính trong kinh tế, giải tích toán học trong kinh tế. Những kiến thức cơ bản của xác suất thống kê ứng dụng trong kinh tế: ước lượng tham số và kiểm định giả thuyết trong kinh tế, phân tích tương quan và mô hình hồi quy 2 biến trong kinh tế.

Danh sách giảng viên giảng dạy môn học:

STT

Tên giảng viên

Email

Điện thoại

1

TS Phùng Duy Quang

0912083250

2

TS Nguyễn Văn Minh

nguyenvanminh_math@ftu.edu.vn

0983000040

3

TS Nguyễn Dương Nguyễn

duongnguyen@ftu.edu.vn

0984328949

4

TS Hà Thị Thu Hiền

thuhienha504@ftu.edu.vn

0988766050

5

TS Lâm Văn Sơn

0336969909

6

ThS Phạm Ngọc Mai

0916831468

7

ThS Vũ Thị Hương Sắc

huongsac@ftu.edu.vn

0978952671

8

ThS Phan Thị Hương

0977231470

9

ThS Nguyễn Hữu Thịnh

0984226822

Đề cương chi tiết môn học (file đính kèm)