LÝ LỊCH KHOA HỌC

  1. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Dương Nguyễn                    Giới tính: Nam

Ngày, tháng, năm sinh: 17/11/1981                   Nơi sinh: Quảng Ninh

Quê quán: Quảng Ninh                                      Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                      Năm, nước nhận học vị: 2019, Việt Nam

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên        Năm bổ nhiệm: 2010

Chức vụ: Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản, Trường Đại học Ngoại thương

Đơn vị công tác: Khoa Cơ bản, Trường Đại học Ngoại thương

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Cơ bản, Trường Đại học Ngoại thương, số 91 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại liên hệ:  DĐ: 0984328949

Email: duongnguyen@ftu.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Đại học sư phạm Hà Nội 2

Ngành học: Toán – Tin

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 2003

  1. Sau đại học

– Thạc sĩ chuyên ngành: Toán Giải tích                Năm cấp bằng: 2007

Nơi đào tạo: Viện Toán học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

– Tiến sĩ chuyên ngành: Toán ứng dụng              Năm cấp bằng: 2019

Nơi đào tạo: Học viện Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tên luận án: Các phương pháp hiệu chỉnh lặp Newton – Kantorovich và điểm gần kề cho phương trình toán tử không chỉnh phi tuyến đơn điệu

4. Ngoại ngữ: Tiếng Anh (Trình độ: B2)  

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
03/2007 đến nay Khoa Cơ bản, Trường Đại học Ngoại thương Giảng viên Bộ môn Toán, Khoa Cơ bản
  1. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
  2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:
TT Tên đề tài Năm bắt đầu/Năm hoàn thành Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường) Trách nhiệm tham gia trong đề tài
1 Mô hình chuỗi thời gian dùng để dự báo biến động giá chứng khoán và áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mã số: NT2007 – 02

2007/2008 Đề tài cấp trường Thành viên đề tài
2 Mô hình chuỗi thời gian nhiều chiều, mô hình cộng tích và ứng dụng xây dựng chỉ số giá các mặt hàng xuất khẩu thủy sản Việt Nam.

Mã số: B2009 – 08 – 52

2009/2010 Đề tài cấp Bộ Thành viên đề tài
3 Tăng cường tính ứng dụng của các môn Toán giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại thương.

Mã số: NT2013-33

2013/2014 Đề tài cấp trường Thành viên đề tài
4 Một số phương pháp tìm không điểm của ánh xạ đơn điệu cực đại và nghiệm của bài toán chấp nhận tách

Mã số: NTCS2021-22

2021/2022 Đề tài cấp trường Chủ nhiệm đề tài
  1. Các công trình khoa học đã công bố:
TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí
1 An iteration method for a convex optimization over the fixed point set of a

nonexpansive mapping.

2012 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên.
2 Newton-Kantorovich iterative regularization and generalized discrepancy principle for nonlinear ill-posed equations involving accretive mappings. 2015 Russian Mathematics (Iz. VUZ).
3 Regularization Newton-Kantorovich iterative

method for nonlinear monotone ill-posed

equations on Banach

spaces.

2015 Kỷ yếu Hội thảo quốc gia lần thứ XVIII: Một số vấn đề chọn lọc của Công nghệ thông tin và truyền thông, thành phố Hồ Chí Minh, 05-06/11/2015.
4 An iterative method for

zeros of accretive

mappings in Banach

spaces.

2016 Journal of nonlinear functional analysis.
5 Iterative methods for a class of variational inequalities in Hilbert spaces. 2017 Journal of Fixed Point Theory and Applications
6 Kết quả số cho phương pháp lặp dạng Newton-Kantorovich và điểm gần kề giải phương trình với ánh xạ đơn điệu. 2018 Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên.